+90 356 284 40 90

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ için tıklayınız… MÜDÜRLÜĞÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1)İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 2)İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan...
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ için tıklayınız… MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI (1) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince başkan yardımcısı kanalı ile belediye başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. (2) Yazı İşleri...